Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

stolatstolat
18:14
O mnie się nie martwi, o mnie się śni...
— Jamal "Zdjęcie"
Reposted byczarnemajtkisilkdreamsskaaryfikaacjaaduszyheavencanwaitwszystkodupaniskowokejtowamoniapuchacz

January 23 2020

stolatstolat
06:25
0918 f40c
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vialiona liona
stolatstolat
06:19
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viadotkliwie dotkliwie

January 16 2020

stolatstolat
13:55
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
stolatstolat
13:26
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"

January 13 2020

stolatstolat
21:26
stolatstolat
20:36
Potrzebuję snu, w dobie więcej godzin, a w tygodniu dni, spaceru, Ciebie i mobilizacji.
Reposted frommefir mefir viaczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
20:36

Kawo! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cie trzeba cenić ten tylko sie dowie, co cie rano nie wypił~

— wypiliście już swoją kawę?
Reposted fromestrachan estrachan viaczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
20:36
 Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viaczarnemajtki czarnemajtki

January 09 2020

stolatstolat
21:50
stolatstolat
21:44
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viaakrew akrew
stolatstolat
21:44
stolatstolat
21:41
stolatstolat
21:39
1386 145e 500
Reposted fromnutt nutt viadotkliwie dotkliwie

January 01 2020

stolatstolat
23:01
3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym
stolatstolat
22:53
1727 972a 500
Reposted fromlaters laters vianiskowo niskowo
stolatstolat
22:48
9629 c461
Reposted fromyikes yikes viaLuukka Luukka
stolatstolat
22:48
9629 c461
Reposted fromyikes yikes vianiskowo niskowo
stolatstolat
22:48
9629 c461
Reposted fromyikes yikes viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
22:45
9629 c461
Reposted fromyikes yikes viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl