Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2020

stolatstolat
13:52
1323 7d05 500

March 02 2020

stolatstolat
12:04

Highscore scrolled down 26.034 pixel
put in your name here:  |__________|

February 04 2020

stolatstolat
15:26
stolatstolat
15:22
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
stolatstolat
15:22
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viamaladziewczynka maladziewczynka

January 26 2020

stolatstolat
22:15
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidosk8 idosk8
stolatstolat
22:14
Czy tak naprawdę na tym ma polegać dorosłe życie? Na ciągłym poprawianiu wszystkiego i nieustających rozczarowaniach?
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaidosk8 idosk8
stolatstolat
22:12
8103 855a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
stolatstolat
21:59
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viadotkliwie dotkliwie

January 24 2020

stolatstolat
18:14
O mnie się nie martwi, o mnie się śni...
— Jamal "Zdjęcie"
Reposted byczarnemajtkisilkdreamsskaaryfikaacjaaduszyheavencanwaitwszystkodupaniskowokejtowamoniapuchaczdancingwithaghostMisqaNatalynieobecnosccotarskylittlewhiteliessilkdreamsexoticflowertacolatawysokopanopticumlc

January 23 2020

stolatstolat
06:25
0918 f40c
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vialiona liona
stolatstolat
06:19
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viadotkliwie dotkliwie

January 16 2020

stolatstolat
13:55
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
stolatstolat
13:26
Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje. Powoli umiera ten, kto niszczy miłość własną, ten, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy. Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym. Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają. Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w życiu nie odłożył na bok racjonalności.
— Pablo Neruda - "Poezje wybrane"

January 13 2020

stolatstolat
21:26
stolatstolat
20:36
Potrzebuję snu, w dobie więcej godzin, a w tygodniu dni, spaceru, Ciebie i mobilizacji.
Reposted frommefir mefir viaczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
20:36

Kawo! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cie trzeba cenić ten tylko sie dowie, co cie rano nie wypił~

— wypiliście już swoją kawę?
Reposted fromestrachan estrachan viaczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
20:36
 Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viaczarnemajtki czarnemajtki

January 09 2020

stolatstolat
21:50
stolatstolat
21:44
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viaakrew akrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl