Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

stolatstolat
09:55
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaczarnemajtki czarnemajtki

August 22 2017

stolatstolat
10:32
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
10:32
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead

August 17 2017

stolatstolat
20:15
Nie, ja nie uciekam od ludzi.
Ja tyl­ko przes­tałem za ni­mi go­nić. Po prostu.

August 05 2017

stolatstolat
18:45
1503 3d68 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasober sober

July 29 2017

stolatstolat
17:24
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaakrew akrew
stolatstolat
17:20
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
17:10
0928 5807 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viaPicki91 Picki91
stolatstolat
17:05
stolatstolat
16:52
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

July 22 2017

stolatstolat
21:30
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaHoHo HoHo
stolatstolat
21:23
stolatstolat
20:20
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viapl pl
stolatstolat
19:08
7209 794d 500
stolatstolat
19:08
stolatstolat
19:02
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko

July 21 2017

stolatstolat
22:46
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
22:44
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
22:44
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
stolatstolat
22:44
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
http://jajebie.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl