Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

stolatstolat
21:30
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaHoHo HoHo
stolatstolat
21:23
stolatstolat
20:20
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viapl pl
stolatstolat
19:08
stolatstolat
19:08
stolatstolat
19:02
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko

July 21 2017

stolatstolat
22:46
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
22:44
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
22:44
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
stolatstolat
22:44
Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.
http://jajebie.soup.io

July 22 2017

stolatstolat
21:30
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaHoHo HoHo
stolatstolat
21:23
stolatstolat
20:20
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viapl pl
stolatstolat
19:08
stolatstolat
19:08
stolatstolat
19:02
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko

July 21 2017

stolatstolat
22:46
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
stolatstolat
22:44
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
22:44
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
stolatstolat
22:44
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl