Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

stolatstolat
19:24
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viagdybam gdybam
stolatstolat
19:18

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


Reposted fromgdybam gdybam
stolatstolat
19:14
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaoutofmyhead outofmyhead

June 02 2017

stolatstolat
07:34
5403 484e
Reposted fromkarahippie karahippie viapozakontrola pozakontrola

June 01 2017

stolatstolat
20:19
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.

May 23 2017

stolatstolat
07:40
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński

May 13 2017

stolatstolat
14:33

May 07 2017

stolatstolat
17:57
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada

April 22 2017

stolatstolat
21:22
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaidosk8 idosk8

April 15 2017

stolatstolat
23:25
1750 8d14 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
stolatstolat
23:16
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
stolatstolat
11:55
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMezame Mezame
stolatstolat
11:54
Niemożliwe to nie fakt. To przekonanie.
— Muhammad Ali
Reposted frominpassing inpassing viatouchthesky touchthesky

April 10 2017

stolatstolat
19:38

April 01 2017

stolatstolat
14:26
7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad viaoutofmyhead outofmyhead

March 19 2017

stolatstolat
20:53
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
stolatstolat
14:04
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaczarnemajtki czarnemajtki

March 16 2017

stolatstolat
21:11
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viawezsplyn wezsplyn

March 14 2017

stolatstolat
21:26
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viatojestpojebane2 tojestpojebane2
stolatstolat
21:22
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl