Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

stolatstolat
21:22
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaidosk8 idosk8

April 15 2017

stolatstolat
23:25
1750 8d14 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
stolatstolat
23:16
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
stolatstolat
11:55
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMezame Mezame
stolatstolat
11:54
Niemożliwe to nie fakt. To przekonanie.
— Muhammad Ali
Reposted frominpassing inpassing viatouchthesky touchthesky

April 10 2017

stolatstolat
19:38

April 01 2017

stolatstolat
14:26
7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad viaoutofmyhead outofmyhead

March 19 2017

stolatstolat
20:53
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
stolatstolat
14:04
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaczarnemajtki czarnemajtki

March 16 2017

stolatstolat
21:11
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viawezsplyn wezsplyn

March 14 2017

stolatstolat
21:26
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viatojestpojebane2 tojestpojebane2
stolatstolat
21:22
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viascorpix scorpix

February 26 2017

stolatstolat
21:29
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted frommentalstate mentalstate viakomplikacja komplikacja

February 23 2017

stolatstolat
12:10
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
stolatstolat
10:20

July 04 2015

stolatstolat
17:40
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viakomplikacja komplikacja

July 02 2015

stolatstolat
17:06
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaPicki91 Picki91

June 28 2015

stolatstolat
19:58
Reposted fromtfu tfu viaglupotaboli glupotaboli
stolatstolat
19:56

June 22 2015

stolatstolat
20:33
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl