Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

stolatstolat
21:03
6442 1449 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaurbanart urbanart
stolatstolat
21:01
"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viapozakontrola pozakontrola
stolatstolat
21:00
3815 f436

October 14 2017

stolatstolat
19:26
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

stolatstolat
19:19
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaoutofmyhead outofmyhead

October 13 2017

stolatstolat
11:02
6800 d04c 500
Reposted frompiehus piehus viaveritas1 veritas1

September 01 2017

stolatstolat
09:55
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaczarnemajtki czarnemajtki

August 22 2017

stolatstolat
10:32
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
10:32
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead

August 17 2017

stolatstolat
20:15
Nie, ja nie uciekam od ludzi.
Ja tyl­ko przes­tałem za ni­mi go­nić. Po prostu.

August 05 2017

stolatstolat
18:45
1503 3d68 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasober sober

July 29 2017

stolatstolat
17:24
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaakrew akrew
stolatstolat
17:20
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
17:10
0928 5807 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viaPicki91 Picki91
stolatstolat
17:05
6229 149f 500
stolatstolat
16:52
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?

July 22 2017

stolatstolat
21:30
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaHoHo HoHo
stolatstolat
21:23
stolatstolat
20:20
5948 5c13 500
Reposted fromszszsz szszsz viapl pl
stolatstolat
19:08
7209 794d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl