Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

stolatstolat
14:33

March 08 2019

stolatstolat
22:36
Reposted fromshakeme shakeme viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:36
6817 e462
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:35
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:34
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:25
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viadotkliwie dotkliwie
stolatstolat
22:20
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viadotkliwie dotkliwie
stolatstolat
22:16
5773 b70d 500
stolatstolat
22:16
3518 27d0 500
stolatstolat
22:13
stolatstolat
22:12
2947 94e7
stolatstolat
22:12
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
stolatstolat
22:10
8684 3df3 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaprowokacja prowokacja
stolatstolat
22:07
1558 4e14
22:06
7115 d24d
Reposted fromdeviate deviate viaprowokacja prowokacja
stolatstolat
22:05
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.
Reposted fromscorpix scorpix viaprowokacja prowokacja
stolatstolat
22:05
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprowokacja prowokacja
stolatstolat
22:04
8919 bee8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaprowokacja prowokacja
stolatstolat
22:02
Tak wiele się zmieniło od tamtej jesieni.
stolatstolat
22:00
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę pana.
— Zbigniew Nienacki
Reposted fromMissTake MissTake viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl