Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

stolatstolat
09:50
Reposted fromabsolem absolem viaoutofmyhead outofmyhead

April 16 2018

stolatstolat
17:18
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
stolatstolat
17:05
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
stolatstolat
17:03
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

April 14 2018

stolatstolat
20:04
2465 870d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
stolatstolat
19:43
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
19:35
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaavooid avooid

March 30 2018

stolatstolat
08:08
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viascorpix scorpix

February 18 2018

stolatstolat
11:02

February 09 2018

stolatstolat
15:02
15:02
2263 9424

jupiter2:

Neurons Firing

January 26 2018

stolatstolat
15:51
2306 ae9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
15:50
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaoutofmyhead outofmyhead

January 21 2018

stolatstolat
10:27
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem via100suns 100suns
stolatstolat
10:26
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
10:21
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.

January 20 2018

stolatstolat
22:40
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viasober sober

November 24 2017

11:30
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
11:11
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
09:44
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl