Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

stolatstolat
10:27
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem via100suns 100suns
stolatstolat
10:26
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
10:21
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
— raspberryyy.soup.

January 20 2018

stolatstolat
22:40
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viasober sober

November 24 2017

11:30
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
stolatstolat
11:11
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
09:44
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaoutofmyhead outofmyhead

October 20 2017

stolatstolat
21:03
6442 1449 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaurbanart urbanart
stolatstolat
21:01
"Kiedyś" to takie małe nigdy.
Reposted fromgoby goby viapozakontrola pozakontrola
stolatstolat
21:00
3815 f436

October 14 2017

stolatstolat
19:26
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

stolatstolat
19:19
3685 3bee 500
Reposted fromgrygson grygson viaoutofmyhead outofmyhead

October 13 2017

stolatstolat
11:02
6800 d04c 500
Reposted frompiehus piehus viaveritas1 veritas1

September 01 2017

stolatstolat
09:55
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaczarnemajtki czarnemajtki

August 22 2017

stolatstolat
10:32
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
10:32
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead

August 17 2017

stolatstolat
20:15
Nie, ja nie uciekam od ludzi.
Ja tyl­ko przes­tałem za ni­mi go­nić. Po prostu.

August 05 2017

stolatstolat
18:45
1503 3d68 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasober sober

July 29 2017

stolatstolat
17:24
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viaakrew akrew
stolatstolat
17:20
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl