Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

stolatstolat
20:53
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
stolatstolat
14:04
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaczarnemajtki czarnemajtki

March 16 2017

stolatstolat
21:11
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viawezsplyn wezsplyn

March 14 2017

stolatstolat
21:26
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viatojestpojebane2 tojestpojebane2
stolatstolat
21:22
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viascorpix scorpix

February 26 2017

stolatstolat
21:29
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— zdecydowanie..
Reposted frommentalstate mentalstate viakomplikacja komplikacja

February 23 2017

stolatstolat
12:10
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viapopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze
stolatstolat
10:20

July 04 2015

stolatstolat
17:40
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viakomplikacja komplikacja

July 02 2015

stolatstolat
17:06
- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą.
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer "Wróć do mnie"
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaPicki91 Picki91

June 28 2015

stolatstolat
19:58
Reposted fromtfu tfu viaglupotaboli glupotaboli
stolatstolat
19:56

June 22 2015

stolatstolat
20:33
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway

June 21 2015

stolatstolat
20:41
Stwierdziłem, że szkoła to tylko kryjówka, przechowalnia. Co więksi nałogowcy spędzali w niej całe lata. W ogóle studia czy nauka to był jeden wielki miękisz. Nikt nie mówił człowiekowi, co go może spotkać w prawdziwym świecie. Wbijali mu do głowy same teorie, a nigdy nie mówili, jak twardo jest na ulicy. Wykształcenie mogło człowieka okaleczyć do końca życia. Książki mogły go rozmiękczyć. Kiedy je wreszcie odkładał i wychodził tam, gdzie toczy się prawdziwe życie, okazywało się, że potrzebne jest właśnie to, o czym nikt mu nigdy nie mówił.
— Charles Bukowski, Z szynką raz
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaAnnju Annju
stolatstolat
20:39
stolatstolat
20:17
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaCattleya Cattleya
stolatstolat
20:06
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viausmiechprosze usmiechprosze
stolatstolat
20:04
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaoutofmyhead outofmyhead
stolatstolat
20:03
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaoutofmyhead outofmyhead

June 15 2015

stolatstolat
19:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl