Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

stolatstolat
16:10

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
stolatstolat
15:47
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaidosk8 idosk8

August 24 2019

stolatstolat
12:27
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
stolatstolat
12:20
5683 acae

August 04 2019

stolatstolat
09:31
3090 f1e5 500
Reposted fromfungi fungi viatimecode timecode

August 02 2019

stolatstolat
10:50
2327 5049
Reposted fromdailylife dailylife viausmiechprosze usmiechprosze
stolatstolat
10:48
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaidosk8 idosk8
stolatstolat
10:42
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaidosk8 idosk8
stolatstolat
10:42
3111 c106 500
<3
Reposted fromzoou zoou viaidosk8 idosk8

April 27 2019

stolatstolat
14:33

March 08 2019

stolatstolat
22:36
Reposted fromshakeme shakeme viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:36
6817 e462
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:35
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:34
2860 e554 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:25
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viadotkliwie dotkliwie
stolatstolat
22:20
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viadotkliwie dotkliwie
stolatstolat
22:16
5773 b70d 500
stolatstolat
22:16
3518 27d0 500
stolatstolat
22:13
stolatstolat
22:12
2947 94e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl