Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

stolatstolat
11:34
0725 63ed 500

November 12 2019

stolatstolat
23:02
Reposted fromusagiaddict usagiaddict vialiona liona

October 28 2019

stolatstolat
08:33
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoutofmyhead outofmyhead

October 02 2019

stolatstolat
16:50
Będą dni dobre i złe. Dziś jest po prostu zły dzień, zakręt, który trzeba pokonać i przetrwać.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja

September 29 2019

stolatstolat
22:45
5085 340b 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamelan melan

September 26 2019

stolatstolat
06:01
stolatstolat
05:56
4199 c87c 500
Reposted fromtfu tfu viadzwiedz dzwiedz

September 01 2019

stolatstolat
16:10

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence
stolatstolat
15:47
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaidosk8 idosk8

August 24 2019

stolatstolat
12:27
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
stolatstolat
12:20
5683 acae

August 04 2019

stolatstolat
09:31
3090 f1e5 500
Reposted fromfungi fungi viatimecode timecode

August 02 2019

stolatstolat
10:50
2327 5049
Reposted fromdailylife dailylife viausmiechprosze usmiechprosze
stolatstolat
10:48
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaidosk8 idosk8
stolatstolat
10:42
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaidosk8 idosk8
stolatstolat
10:42
3111 c106 500
<3
Reposted fromzoou zoou viaidosk8 idosk8

April 27 2019

stolatstolat
14:33

March 08 2019

stolatstolat
22:36
Reposted fromshakeme shakeme viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:36
6817 e462
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMonia94 Monia94
stolatstolat
22:35
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl